Woonbondberichten
 • 20 februari 2019
  Compenseer huurders die groot deel inkomen kwijt zijn aan gasrekening
 • 19 februari 2019
  Overheidsuitgaven aan huisvesting gekelderd
 • 15 februari 2019
  Petitie tegen huurdersheffingen
 • Laatste nieuws

  Welkom


  Voor de Woningstichting Openbaar Belang ( OB ) in Zwolle bestaat er al vele jaren de Centrale Huurdersraad als belangenvertegenwoordiging van haar huurders. In 2010 is deze organisatie omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid onder dezelfde naam.

  Het bestuur van de vereniging CHR bestaat uit vertegenwoordigers van de huurders van Openbaar Belang , die telkens voor een periode van 4 jaar door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging worden gekozen. Uit hun midden kiezen zij een dagelijks bestuur. Bepaalde taken worden onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd door commissies.

  Doel van de Centrale Huurdersraad ( CHR )

  In de eerste plaats zal de CHR de algemene belangen van de huurders vertegenwoordigen. Hiertoe is er regelmatig overleg met de bestuurder van Openbaar Belang en waar nodig met het management. In de beleidsvorming van Openbaar Belang is er altijd overleg met de CHR. Het belang van de huurders komt voor de CHR in de beleidsvorming altijd op de eerste plaats!

  Leden van de vereniging CHR

  Alle huurders van Openbaar Belang kunnen (gratis) lid worden, maar dit is niet verplicht. Bij oprichting van de vereniging is aan alle huurders gevraagd of ze lid wilden worden. Inmiddels is 98% lid. Nieuwe huurders krijgen informatie over bestaan en doel van CHR en worden uitgenodigd lid te worden. Het lidmaatschap is gratis omdat de kosten worden gedekt door een bijdrage van Openbaar Belang. Deze bijdrage is gebaseerd op een klein bedrag per maand voor alle huurders en is in de huur verrekend.

  Bewonerscommissies

  Bewonerscommissies komen vaak tot stand op initiatief van de bewoners van een bepaald complex of wijk. De CHR ondersteunt en faciliteert deze commissies. Als er al een bewonerscommissie actief is voor de woning die u huurt, is het gebruikelijk dat een lid van deze commissie u van het bestaan hiervan op de hoogte brengt en vertelt wat er leeft in de buurt. Mogelijk dat u vragen heeft, of misschien zelf wel in deze commissie wilt plaatsnemen.

  Klachtencommissie

  Voor individuele klachten van huurders hebben de Zwolse woningcorporaties gezamenlijk een klachtencommissie in het leven geroepen